زمان:  چهارشنبه 2 اسفند 96    مکان: دانشکده فنی و مهندسی-سالن علامه جعفری

ردیف

عنوان

 

ساعت شروع

 
 

پذیرش

 

شروع ساعت 8 صبح

 

1

بخش اول-معرفی و سخنرانان همایش

 

شروع ساعت 9 صبح

 

2

بخش دوم-کارگاه و ارائه مقالات(1)

 

 شروع ساعت 10:50 صبح

 
 

بخش سوم: اختتامیه

 

شروع ساعت 12 ظهر

 

3

بخش چهارم: ناهار و نماز

 

شروع ساعت 12:30 ظهر