کارگاه تخصصی با حضور مدیرکل محترم پدافند غیرعامل و مدیرکل محترم بحران استان با موضوع: پدافند غیرعامل و بحران (ساختار و ماهیت) تشکیل می گردد. لذا علاقه مندان می توانند در این کارگاه ثبت نام نمایند و گواهی نامه دریافت نمایند.