به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص برگزاری کارگاه و نمایشگاه تخصصی از طرف ادارات کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران استان زمان برگزاری همایش به 2 اسفند ماه سال جاری تغییر یافت. 

دبیرخانه همایش