نام و نام خانوادگی

 

نام و نام خانوادگی

دکتر سیدمحمدرضا حسینی

 

دکتر مهدی نعیمی نظام آباد

دکتر فرهاد سنچولی

 

دکتر عبدالعزیز پقه

دکتر محمد گرایلی کرپی    دکتر مجید نصیری

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.