موضوعات مدیریت بحران  

  نقش نهـادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران

 نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت بحران

 نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت بحران

 نقش نهـادهای اجتماعـی در مدیریت بحـران

 نقش نهاد های آموزشی در مـدیریت بحـران

 چـالش های مـدیریتی در مـدیریت بحران

 مـدیریت بحران و فنـاوری هـای نوین

 اقتصـاد مقاومتی و مـدیریت بحران

 مدیریت بحـران و آمادگی سـازمانی

 مـدیریت بحران و آمایش سـرزمین

 مدیریت بحران و آینـده پژوهشـی

 مـدیریت بحران و بازتوانـی

 مدیریت بحران در نهادهای پولی و مالی

 سیستم بانکداری و صنعت بیمه و مدیریت بحران

سایر موضوعات مرتبط

         

موضوعات پدافند غیرعامل  

§ عمران، معماری و شهرسازی

مصالح نوین ساختمانی از منظر پدافند غیرعامل

سیما و منظر شهری با تاکید بر اصول پدافند غیرعامل

مبانی طراحی معماری فضاهای امن پناهگاهی

مکان یابی و مکان گزینی در زیرساخت های شهری

یسترهای ایجاد نا امنی زیرساخت ها در مناطق مرزی

§ مهندسی مکانیک

الزامات پدافند غیرعامل در تاسیسات مکانیکی مراکز درمانی

الزامات پدافند غیرعامل در طراحی سیستم تهویه و فیلتراسیون مترو

§ مهندسی برق

الزامات پدافند غیرعامل در تاسیسات برقی مراکز درمانی

الزامات پدافند غیرعامل در تاسیسات برقی مراکز پرخطر شیمیایی

§ مهندسی نفت و گاز

الزامات پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای مخازن ذخیره سوخت شهرها

الزامات پدافند غیرعامل در واحد های پشتیبانی

الزامات پدافند غیرعامل در ایستگاه های CNG

الزامات پدافند غیرعامل در دیسپچینگ گاز

سایر موضوعات مرتبط

  

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.