نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

رئیس همایش

دکتر محمودرضا مستقیمی

دبیرعلمی

دکتر مهدی نعیمی نظام آباد

دبیر اجرایی

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.