جدول زمانبندی همایش:

 

زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 دی ماه 96
اعلام نتایج داوری
2 دی ماه 96
تاریخ برگزاری همایش
5 بمهن ماه 96

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.